هاست لینوکس ایران

هاست لینوکس ایران

Hostida-101
 • ۵00 مگابایت فضا
 • CloudLinux سیستم عامل
 • cPanel کنترل پنل
 • نامحدود ترافیک
 • یک عدد تعداد سایت
 • لایت اسپید وب سرور
 • نامحدود سایر امکانات
 • روزانه، هفتگی، ماهانه نسخه پشتیبان
 • دارد گواهینامه SSL رایگان
Hostida-102
 • ۱ گیگابایت فضا
 • CloudLinux سیستم عامل
 • cPanel کنترل پنل
 • نامحدود ترافیک
 • یک عدد تعداد سایت
 • لایت اسپید وب سرور
 • نامحدود سایر امکانات
 • روزانه، هفتگی، ماهانه نسخه پشتیبان
 • دارد گواهینامه SSL رایگان
Hostida-103
 • ۲ گیگابایت فضا
 • CloudLinux سیستم عامل
 • cPanel کنترل پنل
 • نامحدود ترافیک
 • یک عدد تعداد سایت
 • لایت اسپید وب سرور
 • نامحدود سایر امکانات
 • روزانه، هفتگی، ماهانه نسخه پشتیبان
 • دارد گواهینامه SSL رایگان
Hostida-104
 • ۵ گیگابایت فضا
 • CloudLinux سیستم عامل
 • cPanel کنترل پنل
 • نامحدود ترافیک
 • یک عدد تعداد سایت
 • لایت اسپید وب سرور
 • نامحدود سایر امکانات
 • روزانه، هفتگی، ماهانه نسخه پشتیبان
 • دارد گواهینامه SSL رایگان
Hostida-105
 • ۱۰ گیگابایت فضا
 • CloudLinux سیستم عامل
 • cPanel کنترل پنل
 • نامحدود ترافیک
 • یک عدد تعداد سایت
 • لایت اسپید وب سرور
 • نامحدود سایر امکانات
 • روزانه، هفتگی، ماهانه نسخه پشتیبان
 • دارد گواهینامه SSL رایگان
Hostida-106
 • ۲۰ گیگابایت فضا
 • CloudLinux سیستم عامل
 • cPanel کنترل پنل
 • نامحدود ترافیک
 • دو عدد تعداد سایت
 • لایت اسپید وب سرور
 • نامحدود سایر امکانات
 • روزانه، هفتگی، ماهانه نسخه پشتیبان
 • دارد گواهینامه SSL رایگان